Dzierżoniów
Zdjęcia, filmy
Zobacz

Bon moty

Wygrać wyścig na koniku z karuzeli.

Wspólnota.

Bóg założył Kościół i powołał go do głoszenia Królestwa Bożego. On nie chce zbawiać nas pojedynczo, ale pragnie zbawiać nas w Kościele i nie bez powodu powierzył role tego Kościoła nam ludziom, nam, jako zgromadzeniu, jako grupie ludzi, jako także tej wspólnocie. Bardzo proszę otwórzmy teraz Biblię i przeczytajmy Ps 133. Słowo Boże wyraźnie podkreśla nam ,że Pan błogosławi w szczególny sposób tam, gdzie zgromadzeni są ludzie. Jest to bardzo zgodne z tym, czego naucza nas dzisiaj Kościół. Konstytucja dogmatyczna Kościoła mówi, że Bogu spodobało się zbawiać ludzi właśnie we wspólnocie , ludzi którzy idą razem, nie pojedynczo , nie każdego z osobna, nie indywidualnie, ale ludzi którzy są zaangażowani, których prowadzi Duch Święty. Wspólnota ma źródło w sercu Samego Boga. Wspólnota jest Kościołem, tworzą ją grzeszni ludzie, którzy zostali powołani, aby w niej być. Trwanie we wspólnocie powinno być osobistym wyborem. Podstawą wspólnoty jest miłość i zaufanie. To ja tworzę wspólnotę i jestem za nią współodpowiedzialny. Źródłem wspólnoty musi być Bóg. Jeśli tak nie jest, to wspólnota nie przetrwa trudności i nie będzie wydawała owoców. Wspólnota to nie jest grupa, która sama sobie wybiera uczestników. Jest ona kościołem do którego przychodzi każdy kto odczuwa takie pragnienie. To co jednoczy nas we wspólnocie, to:Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym (2 Kor 13,13)

Świdnica, dnia 24 listopada 2015 r.

L.dz. 1458/2015

D E K R E T

dotyczący odpustów

w Roku Świętym Miłosierdzia

na terenie Diecezji Świdnickiej

        „Misją Kościoła jest głoszenie miłosierdzia Boga, bijącego serca Ewangelii, aby w ten sposób dotrzeć do serca i umysłu każdego człowieka. Oblubienica Chrystusa przyswaja sobie postawę Syna Bożego, który wszystkim wychodzi naprzeciw, nie pomijając nikogo. W naszych czasach, w których Kościół jest zaangażowany w nową ewangelizację, temat miłosierdzia musi być na nowo przedstawiany z nowym entuzjazmem i poprzez odnowioną działalność duszpasterską. Ma to kluczowe znaczenie dla Kościoła oraz dla wiarygodności jego przesłania, aby on sam żył i świadczył o nim miłosierdziem. Język Kościoła i jego gesty muszą przekazywać miłosierdzie, aby przeniknąć do serca ludzi i natchnąć ich do odnalezienia drogi powrotu do Ojca” – pisze Ojciec Święty Franciszek w bulii Misericordiae Vultus, z dnia 11 kwietnia 2015 r., ogłaszając Rok Święty Miłosierdzia (MV 12).

        Rok Święty rozpocznie się 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, kiedy to Biskup Rzymu otworzy uroczyście Drzwi Święte Bazyliki Świętego Piotra, które staną się w tym szczególnym Roku Łaski Bramą Miłosierdzia. Wolą Ojca Świętego jest, aby również „w każdym Kościele lokalnym, w katedrze, która jest kościołem-matką dla wszystkich wiernych, bądź też w konkatedrach lub w innych kościołach o szczególnym znaczeniu, została otworzona na cały rok taka sama Brama Miłosierdzia” (MV 3).

        Odpowiadając na prośbę Ojca Świętego Franciszka, w III Niedzielę Adwentu (13. XII. 2015 r.) rozpoczniemy obchody Roku Miłosierdzia w Katedrze świdnickiej oraz wszystkich kościołach parafialnych na terenie całej Diecezji, będzie to „widzialny znak komunii całego Kościoła” (MV 3).

        Szczególnym znakiem Roku Miłosierdzia będą Drzwi Święte, w wyznaczonych kościołach diecezji, które mają się stać „Bramą Miłosierdzia”. Wierni, którzy nawiedzą te świątynie będą mogli uzyskać łaskę odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), aby w pełni mogli żyć odpustem Roku Świętego, czyli owocnie „przybliżać się do miłosierdzia Ojca, mając pewność, że Jego przebaczenie rozciąga się na całe życie wierzącego człowieka” 
(MV 22).

        W związku z powyższymi postanowieniami niniejszym dekretem zarządzam i postanawiam, aby następujące świątynie Diecezji Świdnickiej, były Kościołami jubileuszowymi:

 1. Katedra pw. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy

 2. Bazylika pw. Nawiedzenia NMP w Bardo Śl.

 3. Bazylika pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu

 4. Bazylika pw. Nawiedzenia NMP w Wambierzycach

 5. Kolegiata NMP Bolesnej i św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu

 6. Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego w Wałbrzychu

 7. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu

 8. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie

 9. Kościół parafialny pw. św. Jadwigi w Bolkowie

 10. Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej

 11. Kościół parafialny pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie

 12. Kościół parafialny pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku

 13. Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Kudowie Zdrój

 14. Kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego w Kudowie Zdrój

 15. Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP w Lądku Zdroju

 16. Kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Nowej Rudzie

 17. Kościół parafialny pw. Chrystusa Króla w Polanicy Zdrój

 18. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Polanicy Zdrój

 19. Kościół parafialny pw. św. Anny w Ząbkowicach Śląskich

Na dobre przeżycie Świętego Roku Miłosierdzia, wszystkim, którzy pragną uzyskać dar odpustów, z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.       

                                                                                                                                                                                                  + Ignacy DEC
                                                                            BISKUP ŚWIDNICKI

   Ks. Stanisław Chomiak
        Kanclerz Kurii

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Peregrynacja Matki Bożej Fatimskiej

w parafii pw. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie

Maryja Fati 

Maryja Fatima 

Więcej fot.

Więcej: Peregrynacja Matki Bożej Fatimskiej

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
   
       
       
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

św. Jan Paweł II- cytaty

* Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu.

*  Człowiek jest wielki, nie przez to, co ma, lecz przez to kim jest, nie przez to co posiada, lecz przez to czym dzieli się z innymi.

* Zbyt często życie ludzkie rozpoczyna się i kończy pozbawione radości i pozbawione nadziei.

* Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest bardziej samotny.

* Nie żyje się, nie kocha, nie umiera- na próbę.

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Wspólnota przy parafii Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 20.

Wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiarę, spotkać Chrystusa działającego w życiu każdego człowieka, przyjąć miłość Boga czy poznać wspaniałych ludzi, serdecznie zapraszamy. Przyjdź i przyłącz się do nas. Czekamy na Ciebie. Spotykamy się co poniedziałek o godz. 18:00 na mszy św. w kościele MMK potem przechodzimy do salki przy kościele pomocniczym na ul. Klasztornej, gdzie zaczynamy o godz. 19:00.9

http://odnowalpz.cba.pl/index.php/kontakt

http://odnowalpz.cba.pl/

Spis parafii w Diecezji Świdnickiej

Strona Odnowy Świdnica - aktualności, rekolekcje itp; http://www.odnowa.swidnica.pl/

Napisz komentarz (2 Komentarze)
Wrocław °C
  17.06.2019 Ferienhaus Ostsee

Ciekawe cytaty

Miłość jest jak wiatr, raz silniejsza, a raz słabsza.

Seneka

reklama