Zdjęcia, filmy
Dzierżoniów
Zdjęcia, filmy
Zobacz

Bon moty

Każdemu politykowi w udanym życiu seksualnym, uczuciowym pomaga jego elektorat, najlepiej gdy jest on twardy.

Warto i należy zwiedzić

Młyn Hilberta

  Prawdą jest, że dzieła ludzkiego geniuszu, twórczej kreatywności, niezależnie od czasów i okoliczności potrafiły przetrwać upływ wieków, przykładem mogą być materialne świadectwa starożytnej Grecji, Rzymu oraz Egiptu, nie mówiąc już o czasach nowożytnych. Dzisiaj mamy inne wyznaczniki kulturowe, obyczajowe, mentalnościowe inaczej obrazujące naszą kreatywność zawodową, społeczną czy rodzinną.


  Po tak przydługim wstępie czas by przejść do meritum, a będzie nim zainaugurowana niedawno działalność turystyczna przez młyn Hilberta w Dzierżoniowie przy ul. Bat. Chłopskich oraz przekształcenie go w ramach Działalności Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego w Muzeum Młynarstwa. Obiekt ów stanowi niewątpliwie zabytek architektury przemysłowej oraz innowacyjnej na tamte czasy XIX-wiecznej technologii.
W budynkach byłej farbiarni, bracia Hugon i Herman Hilbert w 1868 roku podjęli działalność w największym i najnowocześniejszym na ówczesne czasy tego typu obiekcie na Śląsku. Produkty młyna braci Hilbert trafiały teraz do Prus Wschodnich, Drezna, Breslau (dawny Wrocław), w okolice Berlina, Saksonii oraz Hamburga. Młyn do końca II wojny światowej był własnością członków rodziny Hilbert.
  Dziś możemy tylko domniemywać, że przez te wszystkie lata, według mitologii rzymskiej, czuwał nad młynem Genius Loci, dobry duch opiekujący się wybranym i powierzonym mu miejscem czy obiektem. O współczesnych zaś czasach dzierżoniowskiego młyna, opowiedział nam członek zarządu, dyrektor do spraw produkcji, Mieczysław Rzepisko.
  W 1945 roku jedynym zarządcą i administratorem zostaje Armia Radziecka. Dopiero w 1951 roku młyn przejmują Polskie Zakłady Zbożowe i w tym tez roku w Dzierżoniowie powstają Zakłady Młynarskie. Następują kolejne zmiany organizacyjne i młyn wchodzi teraz w skład Wojewódzkich Zakładów Przemysłu Zbożowego we Wrocławiu. W związku z reformami w kraju, od lipca 1975 roku rozpoczyna działalność Woj. Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowego w Wałbrzychu z siedzibą w Dzierżoniowie. W 1994 roku firma zostaje przekształcona w spółkę akcyjną. W 2002 roku spółka ogłasza upadłość, a 31 października 2016 roku młyn zostaje sprzedany i wchodzi w skład Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłu Śląska we Wrocławiu.

ata.mlyn4

Karol Zygmunt Hilbertmlyn

Najbardziej charakterystyczny w krajobrazie miasta jak i samego młyna, budynek mieszalni z 32-metrową wieżą. Na jej szczycie znajduje się zbiornik przeciwpożarowy. mlyn1Widok młyna z tyłu, na pierwszym planie elewator zbożowy. mlyn2Napęd parowy, który istniał do 1930 roku, zastąpiony następnie napędem elektrycznym.mlyn3Hala filtrówmlyn5Kotły parowemlyn6Laboratoriummlyn7Piekarnia mlyn8Torebkowanie mąki mlyn9Załoga młyna w 1937r

mlyn10

Krzysztof Lemański, prezes zarządumlyn11mlyn12mlyn13Aranżacja XIX - wiecznej kuchnimlyn14Lodówka mlyn15Słupek wyznaczający miejsce na papierosa dla żołnierzy radzieckich 

ata.

 

Wrocław °C
  20.07.2019 Ferienhaus Ostsee

Ciekawe cytaty

Zasługa, sukces i dobra opinia - to trzy rzeczy całkiem różne.

Wolter

reklama