reklama
reklama
reklama

Bon moty

Szczerość na spowiedzi nie jest bezinteresowna.

Co uczeń będzie miał w tornistrze?

elementarz

Każdy rodzic uzyska szczegółowe informacje w „swojej” szkole. Poniżej najważniejsze informacje o tym, kto i na jakich zadach może korzystać z rządowego programu.

Dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach będzie udzielana uczniom szkół ponagimnazjalnych (licea i technika) słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Formularze wniosków dostępne są w szkołach.

Wysokość pomocy finansowej dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie wynosić:

1. Dla ucznia: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy - do kwoty 225 zł

2. Dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt a-f- klas II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia albo klasy I branżowej szkoły I stopnia - do kwoty 390 zł

3. Dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt a-f- klas liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego - do kwoty 445 zł

4. Dla ucznia: klas II i III szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Dofinansowanie przysługuje, gdy uczeń nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnionego przez ministra ds. oświaty i wychowania - do kwoty 175 zł

UM.

Wrocław °C
  24.11.2017 Ferienhaus Ostsee
reklama

Ciekawe cytaty

Życie próżniacze to przedwczesna starość.

Goethe

Tradycje rodzinne i zawodowe zobowiązują...
Rok założenia 1954

fotka

Naprawy i renowacje starych zegarów, przy dużych gabarytach dojazd do klienta. Zegarki osobiste oraz ich naprawa. Paski, bransolety, baterie do pilotów...

tel./ fax 74 831 05 77
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
czynne:
poniedziałek-piątek 9.00-17.00
sobota 9.00-13.00
Zapraszamy

reklama
reklama