Dzierżoniów
Zdjęcia, filmy
Zobacz

Bon moty

Pamiętaj, że w zimowej szacie
najważniejsze są ciepłe gacie.

Filtr
 • Ponad pół miliona dla powiatu dzierżoniowskiego

  Ponad pół miliona dla powiatu dzierżoniowskiego

          W środę 11 lutego w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zostały wręczone promesy na usuwanie zniszczeń powstałych w zdarzeniach mających znamiona klęsk żywiołowych. Wśród 76 dolnośląskich samorządów, które otrzymały wsparcie z budżetu państwa, nie zabrakło powiatu dzierżoniowskiego.

   

  promocja

  ...
 • Zostaw 1% podatku w powiecie dzierżoniowskim

  Zostaw 1 procent podatku w powiecie dzierżoniowskim

  Każdego roku 1% swojego podatku możemy przekazać wybranej organizacji pożytku publicznego. Jak co roku Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie zachęca mieszkańców powiatu do wsparcia lokalnych organizacji.

  Przy corocznym rozliczeniu się z Urzędem Skarbowym

  ...
 • Regionalny System Ostrzegania

  Zainstaluj w telefonie Regionalny System Ostrzegania

  Od stycznia br. ruszył system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach. Oznacza to, że komunikaty o porywistym wietrze czy gwałtownej burzy pojawią się nie tylko na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, ale też w telewizji regionalnej. Można również pobrać bezpłatną aplikację na telefon komórkowy.

  ...
 • Aktywny samorząd

  Aktywny samorząd”

  Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać pomoc finansową na likwidację barier w życiu społecznym i zawodowym oraz w dostępie do edukacji. Wsparcie zostanie udzielone w ramach programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przy ul. Piastowskiej 1.

  ...
 • Zamek w Bielawie

  Zameczek w Bielawie jeszcze taniej!

  Powiat ogłosił trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wolności 92 w Bielawie. To ostatnia szansa, by kupić obiekt w tym roku, a do tego w tak atrakcyjnej cenie - wartość zabytkowego zameczku została obniżona do 1,5 mln zł netto.

  Minęło półtora roku od przeniesienia do Dzierżoniowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Wolności 92 w

  ...
 • Make- up dla starówki

  Make- up dla dzierżoniowskiej starówki

          Miasto w tegorocznym budżecie przewidziało 480 tys. zł na dofinansowanie renowacji i remonty tutejszych zabytków w tym m.in. budynków należących do wspólnot mieszkaniowych: Rynek 5, 7, 9, 11 i 36. Także obiektów sakralnych jak kościół p. w. św. Jerzego oraz synagoga. Właściciele oraz wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na pokrycie 50% wydatków, a wyjątkowych przypadkach nawet do 100% pokrycia kosztów prac konserwatorskich oraz budowlanych.

 • Zmiana konta

       Z początkiem roku zmienione zostało konto bankowe Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

  Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie, ul. Daszyńskiego 24, 58- 200 Dzierżoniów.

  Nr konta: 34 9527 0007 0046 7773 2000 0002.

 • ISO dla szpitala

  Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o otrzymał po raz kolejny certyfikat ISO w zakresie: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ratownictwo medyczne i pomoc doraźna, rehabilitacja i diagnostyka medyczna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz transport szpitalny.

  ISO dla szpitala

  fot. red.

 • Towarzystwo Przyjaciów Dzieci

          Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowowiejskiej 73, finansowany z budżetu miasta, pomaga w rozwiązywaniu kryzysu psychicznego i problemów życiowych będących w takiej potrzebie mieszkańców miasta. Ośrodek oferuje też konsultacje małżeńskie i rodzinne. Dyżury pełnią tam specjaliści, a udzielana pomoc jest bezpłatna i dyskretna.

          Z usług z Ośrodka mogą korzystać mieszkańcy będący w nagłym lub przewlekłym kryzysie, członkowie rodzin dotkniętych przemocą domową, alkoholizmem, osoby przeżywające trudności małżeńsko/ partnerskie, w kontaktach z dziećmi, obarczone następstwami wieku oraz trudnych życiowo zdarzeń.

          Ośrodek zapewnia kompleksową pomoc psychologiczną i prawną. Prowadzi też zajęcia psychoedukacyjne podnoszące kompetencje wychowawcze

  ...
 • Harmonogram sesji Rady Miejskiej

  21 stycznia:

  1. Sesja sprawozdawcza.

  2. Rozpatrzenie projektów uchwał.

  23 lutego:

  1. Sprawozdanie z realizacji Programu Samorządowej Szkoły Środowiskowej II w 2014 r.

  2. Rozpatrzenie projektów uchwał.

Wrocław °C
  22.10.2019 Ferienhaus Ostsee

Ciekawe cytaty

Napływ uchodźców do Europy to zorganizowana inwazja. Młodzi mężczyźni powinni chwycić tam za broń i walczyć z państwem islamskim.

Prezydent Czech Milosz Zeman
reklama